บริการของเรา

Codec IT Solution ( โคเด็ค ไอที โซลูชัน ) เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันระดับมืออาชีพที่พร้อมเคียงข้างธุรกิจคุณ 
เรายังช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณค่าตรงตามความต้องการธุรกิจของคุณ

บริการพัฒนาแบบครบวงจร

บริการเฉพาะทาง

ความเชี่ยวชาญในประเภทธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญในเชิงเทคนิค

การส่งมอบซอฟต์แวร์ของเรา

การพัฒนาซอฟแวร์ในรูปแบบอไจล์

เทคโนโลยี และเครื่องมือ

"เราจะอยู่เคียงข้าง ร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของธุรกิจคุณ" 

โคเด็ค ไอที โซลูชัน มีเครื่องมือที่มาตรฐานและทันสมัย  ใช้วิธีคิดการทำงานในรูปแบบ Agile เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรการอย่างต่อเนื่อง  คุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วบนตลาดที่มีการแข่งขันสูงและพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง